Selamat datang di website resmi Baitul Mal Kota Langsa, semoga rezki anda berlimpah

Memberi Zakat Memperlancar Rejeki

“Kewajiban zakat adalah ajaran agama Allah yang diketahui secara jelas dan pasti. Karena itu, siapa yang mengingkari kewajiban ini, sesungguhnya ia telah mendustakan Allah dan mendustakan Rasulullah shallallahu ‘alahi wasallam, sehingga ia dihukumi kufur.” (Muhyiddin an-Nawawi, al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab, Mesir, al-Muniriyah, cetakankedua, 2003, jilid V, halaman: 331)

BUKU ZAKAT & TEORI KEMISKINAN Safwan Kamal 2019

download buku elektronik / pdf BUKU ZAKAT & TEORI KEMISKINAN Safwan Kamal 2019. Dampak Zakat terhadap Kemiskinan dan Kesejahteraan Mustahik  Kata Kunci: zakat produktif, kemiskinan, nilai material...
Read More

Apa yang dimaksud dengan Zakat Fitrah ?

Zakat Fitrah ialah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang...
Read More
Apa yang dimaksud dengan Zakat Fitrah ?

Pengertian Zakat Rikaz

Zakat Rikaz ialah zakat yang dikeluarkan dikarenakan menemukan harta terpendam atau harta peniggalan seseorang.Harta Rikaz (harta temuan) dikeluarkan zakat sebesar...
Read More
Pengertian Zakat Rikaz

Pengertian Zakat Tabungan

zakat tabungan adalah zakat yang dikeluarkan dari tabungan yang kita miliki selama tabungan tersebut berupa harta yang memenuhi kriteria zakat....
Read More
Pengertian Zakat Tabungan

Pengertian Zakat Investasi

PengertianZakat investasi adalah zakat yang dikenakan terhadap harta yang diperoleh dari hasil investasi. Diantara bentuk usaha yang masuk investasi adalah...
Read More
Pengertian Zakat Investasi

Pengertian Zakat Profesi/Penghasilan

Zakat penghasilan gaji bulanan /zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada setiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan...
Read More
Pengertian Zakat Profesi/Penghasilan

Pengertian Zakat Emas Dan Perak

Oleh : DR. Safwan Kamal, S.E.I, M.E.I ( bagian penyaluran dan pendayagunaan zakat/ ketua Prodi Manajemen zakat & Wakaf IAIN...
Read More
Pengertian Zakat Emas Dan Perak

Pengertian Zakat Pertenakan

Seseorang bila memiliki binatang ternak, baik unta, sapi, atau kambing, mempunyai kemungkinan untuk kena wajib zakat. Kewajiban tersebut jatuh salah...
Read More
Pengertian Zakat Pertenakan

Pengertian Zakat Pertanian

Zakat yang dikeluarkan dari hasil pertanian. Kadarnya 5% jika menggunakan irigasi (mengeluarkan biaya) atau 10% jika dengan perairan alami dan...
Read More
Pengertian Zakat Pertanian

Pengertian Zakat Perdagangan

Mengenal zakat barang dagangan Barang dagangan (‘urudhudh tijaroh) yang dimaksud di sini adalah yang diperjualbelikan untuk mencari untung. Dalil akan...
Read More
Pengertian Zakat Perdagangan

Foto Kegiatan Baitul Mal Langsa

Zakat Anda Sangat Berarti Bagi Mereka Yang Membutuhkan

Lakukan kewajiban anda untuk berzakat yang mudah secara online. Kami membantu anda untuk menghitung nilai zakat yang perlu dibayarkan atau anda dapat langsung zakat sekarang.


Mendaftar Menjadi Donatur Baitul Mal Langsa


Registrasi Sekarang

keutamaan bersedekah yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Sedekah: Dapat Menghapus Dosa
2. Bersedekah Dapat Berbentuk Apa Saja
3. Mengutamakan Sedekah Tidak Akan Mengurangi Harta
4. Allah melipatgandakan Pahala Orang-orang yang Bersedekah
5. Keutamaan Sedekah: Mendapat Naungan di Hari Akhir

Baitul Mal Langsa​