Pengertian Zakat Rikaz

  1. Zakat Rikaz ialah zakat yang dikeluarkan dikarenakan menemukan harta terpendam atau harta peniggalan seseorang.
  2. Harta Rikaz (harta temuan) dikeluarkan zakat sebesar 20% , maka :

Zakat Rikaz yang dikeluarkan
= 20/100 × H.Rikaz
= 1/5 × 270.000
= 270.000/5
= Rp. 54.000

  1. Secara dibagi garis besarnya terdapat 2 macam zakat yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal